Büyüme ve Gelişme nedir?

Çocuklarda büyüme ve gelişmenin takibi, normal seyrinden sapmanın fark edilerek hastalıkların erkenden tanınmasında faydalıdır.
Büyüme: Vücudun büyümesi anlamında kullanılmakta iken,
Gelişme: İşlevlerdeki ilerlemeyi ifade etmektedir.
Her insanın büyüme ve gelişmesi farklı bir yol izlemektedir. Pediatrinin amacı çocuğun bu yelpaze içinde olgun bir erişkin olmasında yardımcı olmaktır. Bunun için de her çocuk aralıklı olarak izlenmelidir.